CAD - CAM

Wij kunnen voor u het digitale tekenwerk uit handen nemen.
Indien aanwezig kunt u CAD-files direct aanleveren, waarbij de tekening als handleiding wordt
aangehouden bij het maken van de CNC freesprogramma's.

Mogelijkheden:

  • Digitale tekening maken naar aanleiding van een persoonlijk gesprek.
  • Digitale tekening maken naar aanleiding van een op papier aangeleverde tekening.
  • Digitale tekening aanleveren door klant. Wij accepteren als digitale file de volgende bestanden Autocad versie 2019 *.DWG, *.DXF files.
    Inventor 2019  standaard extensies
    Solidworks extensies *.prt, *.sldprt, *, *.asm, *.sldasm
  • Ook kunnen wij EPS en AI bestanden inlezen. Dit alleen in overleg.

 Waaraan moeten tekeningen voldoen.

Neem contact met ons op of stel ons direct een vraag